Διατροφικές οδηγίες

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα

Διατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα
28 Δεκεμβρίου, 2011 No Comments »

Εισαγωγή Η διαθεσιμότητα των τροφίμων επηρέαζε ανέκαθεν την ανθρώπινη ιστορία. Οι διατροφικές ελλείψεις παραμένουν βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης του νοσολογικού φάσματος σε πολλές πληθυσμικές ομάδες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στις αναπτυγμένες χώρες, όμως, η έκφραση της κακής διατροφής έχει αλλάξει. Γνωστές διατροφικές ... Read More »